ערכי העבודה

על שלושה דברים עומדת עבודתי: אמינות, יושרה וסקרנות.

אמינות פירושה ראשית כל ידע מקצועי, הקפדה על איכות העבודה, עמידה בלוחות זמנים וגם דיסקרטיות, כאשר זוהי בקשת הלקוח. מסיבות אלו...
  • ...אני מקבל על עצמי רק משימות שיש לי הידע המקצועי הדרוש לביצוען. מטעמים עקרוניים איני עוסק בתיווך פרויקטים, קבלנות וכיו״ב. הפרויקטים שלכם יתבצעו באופן אישי ובלעדי על־ידי.

  • ...אני נמצא בקשר רצוף עם עמיתי לתחומי העבודה השונים, שבעבודתם אני תומך ושבודקים בתורם את עבודתי בעיניים ביקורתיות. איני רואה בעמיתי מתחרים, כי־אם ידידים המעוניינים אף הם בחילופי ידע הדדיים ויודעים, שההפתחות המקצועית של כל אחד ואחת היא תוצאה של שיתוף הפעולה.

  • ...אני מתחייב לבצע פרויקטים רק בתנאים, שבהם אני יכול לעמוד בפועל, למשל מבחינת לוח הזמנים.

  • ...אני שומר את העבודה, אם זהו רצונכם, אך ורק לעצמי; אף פרט לא נמסר לגורמים זרים, גם לא לאחר השלמת העבודה.
אף היושרה היא נקודה שברצוני להרחיב בה. אם ככותב או כמורה־דרך, אני מקפיד להציג את הנושאים העומדים על הפרק בצורה עניינית ומקיפה. כמו כן, אני משתדל להעלות גם את השנוי במחלוקת בצורה שתאפשר לאחרים ולעצמי להגיע ללב העניין. כך למשל איני אומר כמרצה בהכרח את מה שהקהל רוצה לשמוע, אלא את מה שלעניות דעתי ולמיטב הבנתי ראוי להשמע; שאם לא כן, תהא נוכחותי על בימת הדוברים מיותרת.

כמתרגם וכמתורגמן חשוב לי לשמור על נאמנות למקור; על כן אני נזהר שלא ״לשפר״ את הנאמר או הכתוב מבחינה אידאולוגית או למען התקינות הפוליטית. אני מקפיד על שימוש מושכל וברור בשפה, על־מנת שהניסוח בשפת היעד יהלום, עד כמה שניתן, את משמעות הדברים בטקסט המקורי (בהתאם להקשרו התרבותי בארץ היווצרו).

בדברי על סקרנות כוונתי היא שבעבודתי אני רואה הזדמנות להיבנות דרך אתגרים ומפגשים חדשים עם אדם ותוכן. בכך, העבודה כשלעצמה היא דרך לחיים מלאי משמעות.

אני מצפה בשמחה לעבודתנו המשותפת.