מילגות ופרסים

2009 מלגאי של הפרלמנט הגרמני: הכשרה בת חמישה חודשים, במסגרת תכנית מלגות בינלאומית, במשרדו של חבר הפרלמנט הפדרלי יז׳ה מונטאג ממפלגת הירוקים; עם תוכנית ליווי אקדמית באוניברסיטת הומבולט

קיץ 2008
תוכנית לימודי קיץ במדעי היהדות ע״ש לאו בק באוניברסיטת הומבולט בברלין, במשך ששה שבועות: התפתחותם ההיסטורית ומצבם העכשווי של החיים היהודיים בגרמניה. מלגאי של קרן היינריך בל

2006 - 2007
מלגאי של הקרן ״זכרון, אחריות ועתיד״ באוניברסיטה החופשית בברלין במשך שנה: לימודי היסטוריה, מדעי היהדות ומדע־המדינה

קיץ 2006
שהות לימודית באוניברסיטת וינה במשך חודשיים: מחקרים בנושא ״הרפובליקה השניה בהקשר הדרום־גרמני״; מלגאי של המרכז ללימודי אוסטריה בפורום אירופה של האוניברסיטה העברית בירושלים

2006
שני פרסים על עבודת הגמר לקבלת התואר השני: הפרס ע״ש הנס טראמר מאת מכון לאו בק בירושלים ופרס הזכרון לקרבנות אושוויץ 3 (מונוביץ) מיד־ושם

2005 - 2006
מלגאי של קרן ואלטר הסלבאך במסגרת לימודי התואר השני באוניברסיטה העברית
 
2005 - 2009
מלגות שונות להשתתפות בפרויקטי מחקר, נסיעות לימודיות וכנסים מדעיים; פרטים נוספים תמצאו בפרק ״פעילות אקדמית נוספת״