שליטה בשפות

עברית מודרנית

שפת־אם

גרמנית, אנגלית

קולח בכתיבה ובדיבור

עברית רבנית שליטה פעילה (כתיבה ודיבור) וסבילה (הבנת הנקרא והנשמע) טובה מאד

יידיש

שליטה סבילה טובה מאד

עברית תנ״כית
שליטה טובה מאד בקריאה

ארמית תלמודית (בבלית)
שליטה טובה בקריאה