פעילות אקדמית נוספת

2011כנס המתרגמים הישראלי-גרמני הראשון, בפורום הספרות של ברלין (במשך שבוע)

2009
השתתפות בפורום ההיסטוריונים הבינלאומי השני (במשך שבוע): ״1939 - היטלר, סטאלין ומזרח־אירופה״ בברסלאו/וורצואב (פולין), שאורגן ע״י המכון ללימודים גלובליים ואירופאיים באוניברסיטת לייפציג

2009 השתתפות בסמינרים אקדמיים בני שלושה עד ארבעה ימים של קרן היינריך בל בהמבורג, קרן רוזה לוקסמבורג בויסמאר, קרן הנס זיידל בבריסל, קרן פרידריך אברט בברלין, קרן קונראד אדנאואר בוסלינג, קרן פרידריך נאומן בגומרסבאך ושל האקדמיה האירופאית שלזוויג־הולשטיין בזאנקלמארק במסגרת תכנית המלגות הבינלאומית של הפרלמנט הפדרלי הגרמני

2008
השתתפות בפורום ההיסטוריונים הבינלאומי הראשון (במשך שבוע): ״1938-1949 - עשור האלימות״ בלייפציג, שאורגן ע״י המכון ללימודים גלובליים ואירופאיים באוניברסיטת לייפציג

2008
השתתפות ב״מפגש על נהר האודר״, ועידת ההערכה הראשונה לפעילים בפרויקטים של תכנית המחקר ״הסדנה האירופאית להיסטוריה״, שהתקיימה בפרנקפורט ע״נ האודר ובסווביצה (פולין)

2008
השתתפות בועידת הבוגרים החמש־שנתית של תכנית המלגות בברלין של הקרן ״זכרון, אחריות ועתיד״ עם הרצאות, סמינרים וסדנאות בנושא ״אנשים בתנועה: הגירה והשתלבות בהקשרים היסטוריים ועכשוויים״

2007
השתתפות בסדנה לימודית בת שבוע ״להבין את האיחוד האירופי: ענייני פנים וחוץ״ בבריסל (הועדה האירופאית, הפרלמנט האירופאי, מועצת האיחוד האירופאי, המרכז למדיניות אירופאית ומפקדת נאט״ו) ובברוז׳ (מכללת אירופה להכשרת דיפלומטים) במסגרת התכנית ללימודי קיץ של האוניברסיטה החופשית בברלין

2007פעילות במכון למדעי היהדות של האוניברסיטה החופשית בברלין במסגרת תכנית האירועים ״ליל המדעים הארוך 2007״

2007
עבודה בפרויקט המחקר התלת־לאומי ״לקרוא את שפת האבנים: עקבות יהודיים בחבל הקשובּי״, שארגנו האקדמיה הבאלטית בליבק (גרמניה) והמכון הקשובּי של אוניברסיטת דאנציג/גדאנסק (פולין) במסגרת תכנית המחקר ״הסדנה האירופאית להיסטוריה״

2006
השתתפות בסדנאות לימודיות לחוקרים צעירים בתחום ההיסטוריה הגרמנית, שארגנו מכון בוצריוס באוניברסיטת חיפה, מכון מינרבה באוניברסיטת תל־אביב, המרכז ללימודים גרמניים באוניבסיטת בן־גוריון בבאר שבע והמרכז ע״ש ריכארד קבנר באוניברסיטה העברית בירושלים

2005
השתתפות בסדנת מחקר בת שלושה ימים ״זהות קיבוצית מדומיינת בישראל, גרמניה ופולין״, שאורגנה ע״י קרן פרידריך אברט
 
2005
השתתפות בסיור לימודי בן שבועיים ״חיים יהודיים בגרמניה״: קורס היסטורי־גיאוגרפי של אוניברסיטת טיבינגן עם סיורי שטח, הרצאות וסדנאות